Vertimas raštu ir žodžiu

Vertimai1.lt – vertimai raštu ir žodžiu .Mūsų vertimų biure atliekamos kokybiškos vertimo paslaugos. O kas yra vertimas „moksliškai” ?

Anot vertimubiurai.lt, Vertimas – tai rašytinio teksto prasmės perteikimas iš vienos kalbos į kitą. Vertimus galima suskirstyti į dvi grupes: rašytiniai ir žodiniai vertimai. Vertimas – tai labai sudėtingas procesas, kuriam reikia daug akademinių žinių, laiko, atkaklumo ir, žinoma, patirties. Būtina ne tik nepriekaištingai mokėti savo gimtąją kalbą, domėtis jos naujovėmis, bet ir labai gerai mokėti užsienio kalbą, išmanyti tos šalies kultūrą ir papročius. Galbūt todėl vertėjo profesija priskiriama prie vienų sudėtingiausių profesijų.

Dažnai klaidingai manoma, kad egzistuoja tik paprastas mechaninis pažodinis vertimas tarp bet kurių dviejų kalbų. Tačiau pažodinio vertimo procesas neapima nei teisingos gramatikos naudojimo, nei reikiamos prasmės perdavimo, o ką jau kalbėti apie kalbinius ypatumus ir savitumus.

Vertimas yra kūrybinis procesas, nes dažnai verčimi žodžiai neturi tikslaus atitikmens verčiamajai kalbai. Iš pradžių atrodantis paprastas procesas tampa ilga kūrybine idile net ir įgudusiems vertėjams. Pabandykite patys iš interneto nukopijuoti ilgesnę pastraipą bet kuria kalba ir išsiversti google vertėjo pagalba, Garantuojame, jog teks pavargti su gramatika, teisingais linksnių panaudojimais ar net pačia išversto teksto esme.

Lentelėje pateikiami žmogaus ir mašininio teksto vertimo pavyzdžiai.

Originalus tekstasMašininis vertimasProfesionalus vertimas
In recent years, the picture has changed radically. Experts now realize that not only is D-vitamin necessary for preventing far more conditions than previously thought, it also turns out that the majority of people, including normal, healthy individuals, are unable to obtain enough D-vitamin to meet their actual needs.Pastaraisiais metais vaizdas radikaliai pasikeitė. Dabar ekspertai supranta, kad ne tik D-vitaminas yra būtinas norint užkirsti kelią daug daugiau sąlygų nei anksčiau, bet taip pat paaiškėja, kad dauguma žmonių, įskaitant normalius, sveikus asmenis, negali gauti pakankamai D-vitamino, kad atitiktų jų poreikiusPastaruoju metu padėtis iš esmės pasikeitė. Specialistai dabar pripažįsta, kad vitaminas D padeda išvengti gerokai daugiau sveikatos sutrikimų, nei manyta anksčiau. Taip pat paaiškėjo, kad dauguma žmonių, net ir visiškai sveikų, negauna pakankamai vitamino D organizmo poreikiams patenkinti.

Pastaruoju metu mašininis vertimas sparčiai tobulėja ir vis plačiau taikomas pasaulyje, ypač tarp populiariųjų didžiųjų kalbų (anglų, vokiečių, ispanų ir kt.) vartotojų. Gana sėkmingai kelią skinasi statistinis mašininis vertimas, kuris remiasi dvikalbiais tekstynais. Kadangi lietuvių kalba tokių tekstynų yra santykinai nedaug, palyginti su didžiosiomis kalbomis, o lietuvių kalbos struktūra gana sudėtinga, todėl mašininio vertimo lietuvių kalba kokybė dažnai yra prasta.

Mitų susijusių su vertimų paslaugomis yra ne vienas. Ar teko girdėti sakant, kad teisingas vertimas gali būti tik vienas? Deja, ne. Jei vertimas yra kūrybinis procesas, kurio tikslas perteikti teksto prasmę iš vienos kalbos į kitą, 10 vertėjų tą patį tekstą išverstų skirtingai, ir tai nereiškia, kad kažkuris iš tų vertimų būtų klaidingas. Verčiant gali būti panaudota nemažai skirtingų žodžių sinonimų ar naudojama kitokia sakinių sandara. Tačiau tai juk teksto prasmės nekeičia.

Mūsų vertimų biuras teikia vertimo raštu ir žodžiu :

Finansinių (apskaitos)

Medicininių

Juridinių

Techninių

ir kitų specializuotų dokumentų vertimo paslaugas.

Verčiame tekstus iš daugelio užsienio kalbų, o vertimo tikslumą užtikrina tai, jog mūsų vertėjai turi filologinį išsilavinimą ir dauguma jų verčia į savo gimtąją kalbą.

Nepermokėkite už vertimo ir tvirtinimo notariškai paslaugas gaišdami ir laiką ir pinigus užsisakant viską atskirai. Dokumentų tvirtinimas Notariškai, viena iš mūsų paslaugų tad kokybė ir greitis garantuotas.