Dokumentų legalizavimas – apostilizavimas

Dokumentų legalizavimas – apostilizavimas kas tai ? 

Dokumentų legalizavimas – apostilizavimas, arba tiesiog Apostilė. Turbūt daugelis yra girdėję žodį „Apostille” tačiau ne visiems iki galo aišku, kas tai yra. Vertimai1 komanda šiame tekste kartu su LR užsienio reikalų ministerijos puslapyje pateikta informacija padės Jums, paaiškindami ką šis žodis reiškia.

Apostilė – konsulinė pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, atitinkanti pridedamą prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo esantį pavyzdį.

Pažymoje esantys parašas, antspaudas ir ženklas netvirtinami. Apostilės tekstas gali būti išdėstytas oficialia ją išduodančios valstybinės institucijos kalba. Be to, antraštės gali būti pateiktos ir antra kalba. Pavadinimas APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) turi būti rašomas prancūzų kalba.

Apostilė yra patvirtinimo patvirtinimas. Apostile galima tvirtinti tiek originalą, tiek ir prieš tai notaro patvirtintą originalo kopiją. Dokumentai su apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Sutarties šalys, ratifikavusios konvenciją, privalo turėti registrą arba kartoteką, kurioje daromi įrašai apie išduotas pažymas, nurodant pažymos eilės numerį ir išdavimo datą; dokumentą pasirašiusio asmens pavardę ir pareigas, o nepasirašytuose dokumentuose – antspaudą arba ženklą uždėjusią valstybinę instituciją. Bet kurio suinteresuotojo asmens prašymu valstybinė institucija, kuri išdavė pažymą, privalo patvirtinti, ar pažymoje esantys įrašai atitinka registro arba kartotekos duomenis.

Apostilę išduoda šalies (federacinėje valstybėje – federacijos subjekto) institucija (žemės, kantono kanceliarija), valstybės pareigūnas (pvz., konsulinis pareigūnas), tarnautojas, taip pat privatus asmuo (pvz.,notaras). Už apostilės išdavimą imama rinkliava. Pažyma išduodama pasirašiusiojo arba kiekvieno asmens, kuriam priklauso dokumentas, prašymu. Lietuvoje – Užsienio reikalų ministerija (Konsulinis departamentas), LR URM pavaldžios diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos.

Tvirtinimas pažyma (Apostille) notarų biuruose, dokumentų legalizavimas LR Užsienio reikalų ministerijoje.

Lietuvoje išduotus dokumentus, kurie užantspauduoti apskrituoju antspaudu su Vyčio ženklu, apostilizuoja notarų biurai, o legalizuoja Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija. Reikalavimas dokumentus (tiek originalus, tiek jų kopijas) apostilizuoti ar legalizuoti užsakovui pateikiamas tos užsienio šalies institucijos, kuriai jis rengiasi pristatyti dokumentus. Apostilizuojami ir legalizuojami įvairūs dokumentai, kaip antai: diplomai, gimimo ir santuokos liudijimai, ištuokos ar mirties liudijimai (nuo 2017 m. sausio 1 d. – santuokos, gimimo, ištuokos ar mirties įrašą patvirtinantys išrašai), įmonių dokumentai vidaus dokuentai (pvz.:, įstatai, juridinių asmenų registro pažymos ir pan.) LTSR išduotų dokumentų notarai neapostilizuoja, juos reikėtų pakeisti į naujus arba Civilinės metrikacijos biure gauti tam tikro dokumento patvirtinantį išrašą. Priklausomai nuo šalies, kuriai bus pateikiami dokumentai, notaras prie lietuviško dokumento prisega atskirą A4 formato lapą , kuris vadinamas APOSTILLE, o URM dokumentą užantspauduoja specialiu antspaudu. Nuvykus pas notarą ar į URM, Jus aptarnaujantis darbuotojas paklaus, į kurią šalį pristatysite dokumentus. Su savimi privalote turėti asmens dokumentą. Apostilizuoti ir/ar legalizuoti galite ir kito/-ų asmens/-ų dokumentus. Tokiu atveju taip pat privalote turėti savo asmens dokumentą. Jokio papildomo įgaliojimo  nereikia, kaip ir kito asmens/-ų dokumento originalo ar kopijos (dėl įgaliojimo būtinumo notarų biure rekomenduojame pasitikslinti su vertimai1 biuro atsakingais asmenimis). [/read]

Detalesnė informacija: URM interneto puslapyje  arba Notarų rūmų puslapyje

Užsienyje išduotų dokumentų notarai neapostilizuoja, o URM nelegalizuoja. Jūs tai galite padaryti užsienio šalies diplomatinėje atstovybėje Lietuvoje (konsulate ar ambasadoje) arba kreiptis į tą užsienio valstybę, kurioje dokumentas buvo išduotas.

Ši procedūra reikalauja nemažai laiko resursų, todėl vertimų biuro Vilnije Vertimai1 komanda pasirengusi Jums padėti. Tereikia atnešti norimus apostilizuoti ir legalizuoti dokumentus į mūsų biurą. Dėl paslaugos kainos teirautis telefonu ar elektroniniu paštu.

Tel. +370 605 55166; +370 603 52225

El. p. [email protected]